Handelsbetingelser

 

1. GENEREL INFORMATION

 • Linkme
 • Vangedevej 233b 1 tv.
 • 2870 Dyssegård, Gentofte
 • CVR nr.: 35694706
 • Telefon: 31322375
 • E-mail: [email protected]

 

2. VORES AFTALE

Nedenfor følger en sammenfatning af de trin, som du skal følge for at bestille eller købe produkter på Hjemmesiden. Der indgås samtidig en juridisk bindende aftale mellem os vedrørende dit køb af de pågældende produkter. Selvom en række væsentlige oplysninger er indeholdt i bekræftelsesmailen, anbefaler vi dig at downloade en kopi af Betingelserne her. Aftalen kan ikke indgås på andre sprog end dansk.

 

3. AFGIVELSE AF EN BESTILLING

1.2 Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på www.linkme.dk. Når du bestiller Linkme varer, indgår du en købsaftale med Linkme.

 1.3 Ved at klikke ”Afsend bestillingen og betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail, så snart du har indsendt din bestilling. Der indgås en bindende købsaftale, når du modtager en ordrebekræftelse fra os. Ordrebekræftelsen anses for modtaget, så snart vi har afsendt den til den e-mail adresse, som du har registreret ved udfyldelse af leveringsoplysninger, og når denne e-mail er nået frem til serveren hos din e-mail udbyder. Vær opmærksom på, at varer, der er bestilt via forudbetaling (reserveret betaling), vil blive ekspederet, så snart den fulde købspris samt eventuelle leveringsomkostninger er modtaget. Derfor anmoder vi dig om, at du overfører hele købsprisen for din bestilling, så snart du modtager din ordrebekræftelse, dog senest indenfor 7 dage.

1.4 Når du gennemfører dit køb, accepterer du, at kravet for betaling kan overdrages til tredjemand, herunder særligt men ikke begrænset til Linkme. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at overdragelse kan ske til både selskaber i og udenfor Linkme.

1.5 Vi gør dig opmærksom på, at Linkme ikke er forpligtet til at levere din bestilling i tilfælde af, at vores leverandører undtagelsesvist ikke leverer til vores lager, uanset at vi har fulgt en korrekt bestilling praksis (overensstemmende indkøbs transaktion). For at denne undtagelse finder anvendelse, er det en forudsætning, at vi ikke er juridisk ansvarlige for, at de omhandlede varer er utilgængelige, og vi skal desuden have underrettet dig om situationen uden ugrundet forsinkelse. Det er videre en forudsætning, at vi ikke har påtaget os indkøbs risikoen i relation til den omhandlede bestilling. Hvis vi ikke kan skaffe din bestilling hjem, refunderer vi enhver betaling i relation hertil uden ugrundet forsinkelse.

1.6 Vi påtager os ikke risikoen for at skulle skaffe bestillinger hjem andetsteds fra (indkøbs risiko). Det gælder også for så vidt angår bestillinger af generiske varer (hvor det kun er varens type og funktion, der er beskrevet). Vi er udelukkende forpligtet til at foretage leveringen fra vores tilgængelige lager og fra det lager, hvorfra vi har bestilt fra vores leverandører. Vi leverer indenfor Danmarks grænser. I de tilfælde hvor der er angivet tidsperioder i arbejdsdage, skal det forstås som alle dage mellem mandag og fredag (begge dage inklusiv), med undtagelse af offentlige fri- og helligdage i Danmark.

 

4. REGISTRERING

Hos Linkme.dk opbevarer vi dine oplysninger så længe du er registreret og er en bruger på platformen. Du kan også vælge, om du ønsker at vi sender dig nyhedsbreve og andre meddelelser. Du kan herefter logge ind, besøge Hjemmesiden og foretage bestillinger som normalt. Når du først er logget ind, kan du til enhver tid vælge at opdatere din email, kodeord eller andre detaljer. Du indestår for, at de oplysninger og detaljer, som du giver os, er rigtige og opdaterede i enhver henseende og til enhver tid. Du er ansvarlig for enhver brug af Hjemmesiden med dit brugernavn og kodeord. Det er alene dit ansvar at holde dit brugernavn og kodeord fortroligt. Du skal give os øjeblikkelig besked, så snart du bliver opmærksom på enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert sikkerhedsbrud. Vi er ikke ansvarlige for andres uberettigede brug af din konto.

 

5. MODTAGELSE AF EN BESTILLING

Når du bestiller en ydelse fra hjemmesiden, sender vi dig en kvittering, som indeholder dit tilbud til os og dit bestillingsnummer, som du kan bruge som reference. Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer en kopi af kvitteringen sammen med en kopi af disse Betingelser. Din bestilling udgør dit tilbud til os om køb af den pågældende vare. Din bestilling er først accepteret, når din betaling godkendt. Uanset af hvilken årsag, vi ikke kan levere din bestilling, giver vi dig besked via e-mail, og din bestilling vil blive annulleret. I tilfælde af at vi ikke kan levere din bestilling, og hvor vi har modtaget din betaling, vil vi tilbyde dig refundering via den ved købet anvendte betalingsmetode.


6. BETALING

Du vil også modtage en e-mail vedrørende validering af din betalingsmetode fra Stripe som administrerer behandling af betalingskort for os. Hvis din betalingsmetode bliver godkendt, vil din betaling blive debiteret. Hvis din betalingsmetode bliver afvist, og din betalingsmetode ikke bliver godkendt, vil din bestilling ikke blive behandlet. Vi bruger Stripe til at validere din onlinebetaling, før du modtager en ordrebekræftelse fra os med din bestilling og ordrenummer. Stripe bruger software til at kontrollere misbrug og links til pengeinstitutterne for kreditgrænser og underretning af tabte og stjålne kort. Du kan lære mere om Stripe og deres fortrolighedserklæring på deres hjemmeside.

 

7. Afmelding og sletning

Du kan afmelde dit Linkme-medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til Venando-tjenesten frem til udgangen af din faktureringsperiode. Betalinger vil ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsperioder. For at afmelde medlemskabet skal du gå til siden “Instillinger” og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemskabet, vil du ikke længere kunne gøre brug af Linkme’s premium funktioner. Klik på “instillinger” for at se, hvornår din konto vil blive lukket. Samt du vil til enhver tid kunne slette din bruger hos Linkme.

 

8. PERSONLIGGJORTE VARER

Tjek venligst dine personlige informationer, inden du afgiver din bestilling. Gennemgå grundigt stavning og korrekt oplysning af navne. Hvis du har spørgsmål vedrørende specialtilpassede varer, så kontakt venligst Linkme på [email protected] Vær venligst opmærksom på, at afbestillingsret ikke gælder for specialtilpassede varer, medmindre der er tale om IT-fejl eller produktfejl. Vi forbeholder os retten til efter vores frie skøn at afvise bestilling af specialtilpassede varer. I tilfælde af upassende brug af denne service, vil din bestilling blive annulleret og fuldt ud refunderet.

 

9. BEKRÆFTELSESEMAIL

Når vi har modtaget din valgte bestilling, sender vi dig en bekræftelsesmail med vores accept af din bestilling. Aftalen mellem dig og os vedrørende dit køb vil herefter blive indgået, og vores aftale er bindende med det samme, alt efter aftalte binding. Denne bekræftelsesmail er bindende og vil i enhver henseende blive anset for at være afsendt retmæssigt til dig på det tidspunkt, hvor vi sender bekræftelsesmailen til dig (uanset om du har modtaget e-mailen eller ej).
10. ANNULLERING/ FORTRYDELSE AF DIN ORDRE

NÅR DU KØBER LINKME VARER, HAR DU EN LOVPLIGTIG RET TIL AT FORTRYDE DIT KØB

Vi ønsker, at du skal være tilfreds, hver gang, du handler hos os. Vi har dog forståelse for, at du i visse tilfælde ønsker at annullere din bestilling. For at yde den bedste service så har vi ikke binding på vores valgte produkter, ønsker du at annullere din ordre så er du bundet til at betale første måned af abonnement jo mindre andet er skriftligt aftalt og efterfølgende bliver din aftale opsagt hos Venando. Ønsker du yderligere forklaring, eller står du i en given situation, så er du velkommen til at kontakte Venando på [email protected]

Det du bør vide, hvis du beslutter dig for at returnere dine varer, er, at du kan kontakte Linkme på [email protected] eller kontakte os på Facebook. Du skal kunne oplyse dit ordre nummer samt Email ved fortrydelse. Ved køb af Specialfremstillede vare vel den normale fortrydelsesret bortfalde med mindre der er tale om IT- eller produktfejl.11. ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi gør vores bedste for at sikre, at varernes priser på vores Hjemmeside er korrekte, men fejl kan opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er forkert. Hvis vi opdager, at vi har lavet en fejl med prisen for en vare på vores Hjemmeside, giver vi dig besked hurtigst muligt, og vi er ikke forpligtet til at sælge dig varen til den forkert anførte pris. Vi vil informere dig om den korrekte pris på varen og give dig mulighed for at købe varen til den korrekte pris eller annullere din bestilling. Hvis vi ikke er i stand til at kontakte dig for at orientere dig om den forkerte prissætning, vil vi automatisk annullere din ordre.

 

12. JURIDISKE OG KOMMERCIELLE GARANTIER

Bemærk, at den gældende lovgivning kræver, at en vare svarer til produktbeskrivelsen på Hjemmesiden, er af en tilfredsstillende kvalitet og i stand til at opfylde det formål, som vi er blevet oplyst om af dig på købstidspunktet. Intet i disse Betingelser skal anses for at udelukke eller begrænse disse garantier eller andre rettigheder, som gældende lov direkte eller indirekte giver forbrugere i forbindelse med sådanne varer.

13. FORCE MAJEURE

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af vores forpligtigelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen er opstået som følge af en årsag, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Dette påvirker dog ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.

14. FRAFALDELSE

Hvis du overtræder disse Betingelser, og vi ikke i den forbindelse retter et krav mod dig, anses dette ikke for at være en afskrivelse af vores rettigheder i forbindelse med din misligholdelse, og vi vil fortsat være berettigede til at anvende vores rettigheder og retsmidler i enhver situation, hvor du overtræder Betingelserne.

 

15. SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG KLAGER

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende behandlingen af din bestilling, bedes du kontakte Linkme.dk ([email protected])

 

16. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

Disse Betingelser erstatter alle tidligere aftaler mellem os, eller aftaler som har eksisteret imellem os, forudsat at den information, som du har givet os, er korrekt og ikke svigagtig.

 

17. VILKÅRENES INDBYRDES UAFHÆNGIGHED

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

 

18. OVERDRAGELSE

Vi kan overdrage eller uddelegere vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en tredjepart. Ved at acceptere disse vilkår accepterer du, at vi kan gøre dette, forudsat at dette ikke påvirker standarden af den service, som du modtager i henhold til disse Betingelser. Ved at acceptere disse Betingelser, accepterer du desuden, at dine rettigheder efter disse Betingelser i tilfælde af en overdragelse eller uddelegering vil være mod det selskab, som vi har overdraget vores rettigheder og forpligtelser til, fra det tidspunkt, hvor vi har givet dig besked om overdragelsen eller uddelegeringen.

 

19. PERSONOPLYSNINGER

Din fortrolighed er vigtig for os. Læs venligst vores privatlivspolitik, som angiver, hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af Hjemmesiden, og når du foretager en bestilling. Læs mere om dette på vores GDPR-regler.20. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse Betingelser og enhver anden aftale indgået mellem os, som beskrevet her, skal fortolkes i henhold til dansk ret, og en eventuel tvist i henhold til disse Betingelser skal afgøres ved de danske domstole.

 

21. BETINGELSER FOR BRUG

Når du bruger denne Hjemmeside, gælder vores Betingelser for brug, som du kan finde her.

 

22. Priser

Hos Linkme tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Desuden forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

 

23. Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonummer, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

 

24. Adgangskoder og kontoadgang

Det medlem, der oprettede Linkme kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret (“kontoejer”), har adgang til og kontrol over Linkme kontoen og de Linkme kompatible enheder, der bruges til at tilgå vores tjeneste, og er ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår via Linkme kontoen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket vil omfatte oplysninger om aktivitet på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen over de Linkme kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, Linkme eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.25. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

 • • Navn
 • • Adresse
 • • Telefonnummer
 • • E-mailadresse
 • • Oplysning om hvad du har købt

 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Linkme. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Samtykkeerklæring vedrørende brug af personlige oplysninger

Når vi indsamler og behandler dine personoplysninger som f.eks. navn, e-mail og telefonnummer, omfatter forskellige formål, som f.eks. udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve, opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning samt kundeservice og generel kommunikation med os.

Jeg giver hermed samtykke til, at venando.dk må anvende mine Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer Til at tage kontakt til mig vedr. tilbud og nyhedsbrev. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.

Den registreredes rettigheder

 

 • Jeg må til hver en tid kontakte Linkme med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:
 • Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til berigtigelse: Jeg har retten til at berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til dataportabilitet: Jeg har retten til at modtage mine oplysninger, som den dataansvarlige behandler, i et maskinlæsbart format.
 • Retten til begrænsning af behandlingen: Jeg har ret til at gøre indsigelser og sætte restriktioner for behandlingen af mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.